Terapeutické rodičovství vycházející z Dyadické vývojové psychoterapie

Konference s Kim S. Goldingovou, klinickou psycholožkou z Worcestershiru

20. a 21. 3. 2024
Kongresové centrum,
Praha 6
Registrace

O konferenci

Konference „Terapeutické rodičovství vycházející z Dyadické vývojové psychoterapie“ je jedinečnou možností, jak se seznámit se zásadami terapeutického rodičovství z úst nejpovolanějších. Máme velkou radost, že naše pozvání přijala Kim Goldingová, která tento koncept se svými spolupracovníky vytvořila.

Všichni víme, že vychovávat děti, které byly vystaveny zanedbávání, týrání a zneužívání či prožily opuštění a ztrátu své biologické rodiny, není jednoduché. Adoptivní rodiče, pěstouni a odborníci, kteří je na jejich nelehké cestě doprovází, mnohdy obtížně hledají cesty, jak jim pomoci překonat následky vývojového traumatu, které utrpěly.

Zkušenost ukazuje, že tyto děti potřebují vedle běžné výchovy i léčivé rodičovství, které zohledňuje jejich vývojové i terapeutické potřeby a učí dospělé rozumět jejich vnitřnímu světu. Právě terapeutické rodičovství je cestou, která nabízí účinná řešení.

Poslechněte si podcast

Šance dětem

Přednášející

Kim S. Goldingová

Kim S. Goldingová

Kim S. Goldingová je klinická psycholožka, která žije a pracuje v anglickém Worcestershiru. Je autorkou celé řady knih o attachmentu, společně s Danielem Hughesem také napsala knihu Creating loving attachments: parenting with PACE to nurture confidence and security in the troubled child. Je trenérkou Dyadické vývojové psychoterapie (DDP) a členkou vedení Institutu dyadické vývojové psychoterapie (www.ddpnetwork.org).

Kim S. Goldingová napsala metodiku pro výuku terapeutického rodičovství. Kniha byla v roce 2022 přeložena do češtiny a je určena náhradním rodičům i profesionálům z řad sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů. Daniel A. Hughes, PhD. o knize napsal: „Metodika pro výuku terapeutického rodičovství je neocenitelným pomocníkem pro všechny, kteří provázejí adoptivní rodiče a pěstouny na jejich nelehké cestě péče o děti, které byly vystaveny vývojovému traumatu a trpí vztahovými obtížemi… přináší hluboký vhled do celé problematiky a poskytuje cenné rady, jak pomoci těmto dětem uzdravit jejich staré rány. Nepochybuji o tom, že se tato kniha stane nepostradatelným zdrojem informací jak pro odbornou veřejnost, tak pro rodiny, které nabídly těmto dětem nový domov". Knihu bude možné zakoupit na konferenci a nebo již nyní na stránkách Nakladatelství 65. pole (www.65pole.cz)

Tlumočení do češtiny na akci zajištěno

Pokud neoplýváte znalostí angličtiny, nemějte strach. Na akci bude přítomen tlumočník, který vám umožní porozumět obsahu do posledního detailu.

Partneři akce

O místě konání

Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Hromadná doprava
metro trasa A, zast. Dejvická
TRAM zast. Thákurova č. 1, 2, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26
BUS zast. Thákurova č. 108

Parkování
Parkoviště Dejvická
8 min chůze od ČVUT

Ubytování
*** Hotel Masarykova kolej
Thákurova 1, Praha 6
tel: +420 234 678 600
email:
nebo jsou k dispozici další varianty https://www.suz.cvut.cz/cz/hotely-hostely

Pořadatel

LATUS PRO RODINU o.p.s.

Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Hlavním cílem organizace je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pečující osoby v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče.

Organizátor

Agentura Allice s.r.o.

Eventová agentura nejen pro komerční projekty, ale také pro nízkonákladové konference zaměřené na podporu společnosti a dětí. Organizátor řady závěrečných konferencí Evropské Unie, Evropského sociálního fondu, pořadatel MPSV. Konference zaměřené na začlenění dětí do pěstounských rodin, pomoc dětem při týrání apod. v rámci projektu PRÁVO NA DĚTSTVÍ.

Pořadatel

Attachmentové centrum ATTA

Attachmentové centrum ATTA vzniklo v roce 2017 jako společenství terapeutů, kteří ve své praxi dlouhodobě pomáhají rodinám, které pečují o děti s poruchou ve vytváření vztahové vazby, attachmentu.

Poruchy attachmentu vznikají všude tam, kde se v prvních letech života dítěte nepovedlo vytvořit bezpečné citové pouto k jedné blízké a bezpečné osobě. Jde o rodiny, kde následkem nejrůznějších nepříznivých situací a traumatických událostí (např. rozvod, úmrtí v rodině) došlo k otřesení základní důvěry dítěte vůči jeho nejbližším, nebo o rodiny, které přijaly do své péče děti, které prošly zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním, a které přestaly v důsledku svých životních zkušeností lidem věřit a spoléhat se na ně.

Registrace

Z důvodu naplnění kapacity byla registrace ukončena.

Registrace